Visų Pirkėjo pateiktų asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir šis privatumo politikos aprašas. Pateikdamas užpildytą registracijos anketą Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys, kuriuos savanoriškai pateikė, būtų tvarkomi vadovaujantis šių taisyklių nuostatomis. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu susipažinti su savo, DOTE klientų sistemoje laikomais, asmens duomenimis ir gali pareikalauti ištaisyti neteisingus ar netikslius savo asmens duomenis, arba juos ištrinti parašydamas el. paštu ieva@dote.lt arba paskambindamas telefonu +370-685-53349. Tokiu atveju Pardavėjas per protingą laiko tarpąturi įgyvendinti šį Pirkėjo pageidavimą. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ar buvo teikti per ne ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti arba ištrinti savo asmens duomenis, jeigu šie duomenys tvarkomi nesilaikant LR įstatymų. Pardavėjassaugo ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitus internetinės parduotuvės Pirkėjo registracijos anketoje nurodytus duomenis) pateiktų užsakymų apdorojimui. Pardavėjas negali atskleisti Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius užsakymų pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Pardavėjas turi teisę dalinai arba visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas Pirkėjams, kurių asmens duomenys yra saugomi internetinės parduotuvės DOTE klientų duomenų bazėje, el.paštu. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti. Jeigu papildžius arba pakeitus Privatumo politiką, Pirkėjas ir toliau naudojasi internetine parduotuve DOTE, laikoma, kad Pirkėjas sutinko su nauja Privatumo politikos redakcija.

Internetinėje parduotuvėje DOTE slapukai naudojami, siekiant stebėti statistiką apie vartotojų apsilankymus internetinėje parduotuvėje. Ši informacija nėra susieta su asmenine informacija. Internetinės parduotuvės DOTE lankytojas gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios šios parduotuvės funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai. Norėdamas pateikti užsakymą, Pirkėjas turės pateikti savo asmens duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, el.paštas ir adresas) Pirkėjas gali leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei nenorite priimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos priimant. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba. Būtinų slapukų įrašymo metu trečiosioms šalims jokia informacija nėra teikiama.